JaconLegal logo.png
JaconLegal square 2.png

02 306 73 99    

Kwaliteitsgarantie

Kwaliteitsgarantie

Kwaliteitsgarantie

De kwaliteitsgarantie van Jacon Legal

Actie, attitude en kennis zijn onze drie basisprincipes voor succes.

Deze basis wordt gehanteerd naar de klant, de kandidaat alsook naar onze eigen organisatie.

Actie

Transparante werkwijze en snelle service

Attitude

Professionele aanpak, open communicatie en gegarandeerde respons op uw vragen binnen 24 uur

Kennis

Diepgaande kennis van het vakgebied door 20 jaar ervaring in het legal domein

We scoren 54% hoger dan gemiddeld in het vinden van de juiste kandidaat!

Uit onderzoek blijkt dat van alle aanwervingen slechts ongeveer één derde succesvol is.
Bij ons is 87% van onze kandidaten na 1,5 jaar nog steeds een tevreden werknemer bij onze klant!

“The most crucial and most difficult of all decisions is hiring people. Studies of decisions about people show that only one-third of such choices turn out to be truly successful. One-third are likely to be draws – neither successes nor outright failures. And one-third are failure, pure and simple. Effective executives know this and check-up on the results of their people decisions. If they find that a decision has not had the desired results, they don’t conclude that the person has not performed. They conclude, instead, that they themselves made a mistake.”

Peter F. Drucker, Managing Oneself, Harvard Business Review Press

Succes-score van Jacon Legal

Gemiddelde succes-score

Onze succes-score voor recrutering en retentie

Marktgemiddelde voor recrutering en retentie

Jacon Legal heeft u iets te bieden!

Onze ervaring heeft ons geleerd wat het belang is van de juiste mensen aan boord te hebben, want de juiste mensen zorgen ervoor dat het werk tijdig en correct gebeurt. De juiste mensen binnen de juiste organisatie zorgen ook voor een goede sfeer, enthousiasme, passie en motivatie. Zij bepalen in grote mate het succes van uw organisatie.

 

Wij ondersteunen de evolutie van ondernemingen die de exclusieve focus op financiële resultaten loslaten en beseffen dat gelukkige werknemers meer en beter presteren.
Dit heeft als gevolg dat de financiële resultaten exponentieel stijgen.

 

We begrijpen daarnaast perfect de rol van de verschillende spelers in een juridische setting doordat we zélf de verschillende rollen hebben doorleefd binnen de balie, in bedrijven (KMO en internationaal), bij de overheid en in federaties: als advocaat, solo bedrijfsjurist, jurist binnen het Legal Team, head of legal, legal freelancer en CEO.

Hoe maken we dit waar?

Onze klanten

 • We komen graag bij u langs voor een verkennend gesprek, nog voordat u een concrete vraag heeft, met als doel kennis te maken met uw bedrijf.
  Op die manier zijn we voorbereid om u snel de juiste kandidaten voor te stellen op het ogenblik dat u extra juridische resources wenst.
   
 • Heeft u een concrete vacature, dan bekijken we samen met u wat uw wensen zijn. We kunnen de vacaturetekst voor u uitschrijven.
   
 • We selecteren kandidaten door een nazicht van onze HR database.
  Hierdoor kunnen we vlot kandidaten voorstellen die immers reeds een grondige selectieprocedure doorlopen hebben.
   
 • In parallel zoeken wij actief en gericht via diverse andere kanalen.
   
 • We stellen enkel geschikte kandidaten voor.
  Een gesprek met een kandidaat kan bijgewoond worden door Jacon Legal, indien u dat wenst.

Selectieprocedure

 • Elke kandidaat vult onze Jacon Legal CV-template in.
  Dit maakt een eerste duidelijke screening mogelijk op basis van onze kwaliteits-parameters.
   
 • We consulteren minimaal 3 bronnen naar attitude en kennis van de kandidaat.
   
 • In een eerste gesprek vormen we ons een duidelijk beeld van de loopbaan-doelstellingen, ervaring en persoonlijkheid van de kandidaat.
   
 • Bij een concrete vacature volgt een diepte-interview om na te gaan of het profiel van de kandidaat strookt met de behoeften van de klant.
   
 • Voor elke kandidaat die we voorstellen worden referenties opgevraagd.
   
 • Deze informatie wordt verwerkt in onze HR-databank, en de klant krijgt van dit alles een duidelijk overzicht, bestaande uit de long list, short list en gedetailleerd verslag per geschikte kandidaat.

Na de selectie

 • Jacon Legal engageert zich, en dat engagement stopt niet bij het plaatsen van de kandidaat.
  Ook nadien blijven we het verloop opvolgen, want zowel de tevredenheid van de klant als van de kandidaat is en blijft voor ons van cruciaal belang.

Waarom kiezen voor Jacon Legal?

We brengen vraag en aanbod samen en verbinden bedrijven met juridische resources.

U zoekt juridische resources voor onbepaalde duur of voor een tijdelijk project?

U kijkt uit naar juridische uitdagingen, als medewerker binnen een organisatie of op projectbasis? Jacon Legal verbindt juridische resources en organisaties.

We beschikken over de juiste ervaring en delen deze graag met u.

We hebben de ervaring om de geschikte mensen te verbinden met de juiste organisaties, en zijn dan ook de enige recruter die u 20 jaar ervaring kan voorleggen vanuit alle invalshoeken van de juridische wereld en zowel vanuit het perspectief van de kandidaat als van het bedrijf. We weten dus perfect wat u verwacht en nodig hebt.

We doen een grondige pro-actieve screening, zowel van bedrijven als van kandidaten.

We vinden de juiste juridische resources voor bedrijven zodat een vlot werkende juridische dienstverlening in elke situatie gegarandeerd is. We zoeken de gepaste opdracht of job voor juristen, legal freelancers, paralegals, CLOs en legal assistants.

Onze pro-actieve aanpak leidt tot snelle en kwalitatieve resultaten.

Door een pro-actieve aanpak slagen we er in snel de geschikte kandidaat voor de opdracht voor te stellen, ook wanneer uw vraag dringend is.

Het kwaliteitscharter van Federgon

Als erkend lid van Federgon onderschrijven we het kwaliteitscharter van Federgon.

Dit kwaliteitscharter is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het wijst op het engagement van onze onderneming om de ethische en deontologische codes, uitgewerkt door de federatie, na te leven.


Alle leden van Federgon verbinden zich er toe dit kwaliteitscharter altijd en onverkort toe te passen en te laten toepassen, zowel naar de letter als naar de geest, in hun relaties met alle partijen die betrokken zijn bij hun economische activiteiten, met inbegrip van de overheid.