JaconLegal logo.png
JaconLegal square 2.png

Tevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête

In welke mate bent u tevreden over de Legal Freelancer via Jacon Legal:


Indien u tevreden bent over de Legal Freelancer, kan u hier een referentie meegeven voor mogelijke toekomstige opdrachtgevers: